15.3–7.4 2024
Calle Elf
DEFFEKT

Vernissage fredag 15 mars kl 17–22.
Artist talk 7 april 14.00.
Öppet fredag–söndag kl. 13–16, tom. söndag 7 april 2024.
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull.

 

 

DEFFEKT

I takt med att datorn spelat en mer central roll i bildskapandet har hantverk förskjutits från ritbordet och mörkrummet till skärmen. Den massproducerade, tillrättalagda och templatebaserade designen har växt fram. Nu står vi återigen inför ett skifte – vi är på väg in i en tid då datorn inte längre enbart är ett verktyg utan i huvudsak kreatören.

I och med detta skifte blir den samtida mänskliga upplevelsen och representationen av denna – bildskapandet – åsidosatt för en evig ström av iterationer och kombinationer av den bildbank vi byggt upp under århundraden. Allt dokumenterat bildskapande blir till byggstenar i en datorgenererad bildvärld där vår egen kommunikation inte får plats.

Med fotopappret som arbetsyta tar Calle Elf med ett analogt arbetssätt fram grafik utanför den digitala sfären av upprepade iterationer av det förflutna. Han deltar inte. Istället skapar han med sina händer – ett original i upplaga ett. 

DEFFEKT är ett utforskande projekt, både i metod och innehåll. Relationen mellan fotografi och grafisk form undersöks genom den kameralösa fotografiska metoden kemigram. Resultatet är långt ifrån tillrättalagt eller pixel perfect. Det vågar vara fult och sen fint, låser upp barnsligt och moget ur sitt dikotomiska förhållande.

Calle Elf är inbjuden av Anna Ekros. I utställningen DEFFEKT blir Elfs verk en (foto)grafisk expressionistisk kommentar till den artificiella intelligensens potentiellt hotfulla position i relation till traditionellt skapad grafisk design. Elfs process krokar fotohistoriskt i den piktorialistiska traditionen i det avseendet att han låter uttrycket sammanflätas med abstraktion och belyser mediets förutsättningar i en gest som upphöjer fotografins kapacitet till subjektivt uttryck.

Calle Elf är en konstnär baserad i Stockholm. Han har en kandidatexamen i visuell kommunikation från Beckmans Designhögskola samt har studerat på Högre fotografisk utbildning på Kulturama. Hans arbete rör sig i mötet mellan fotografi och grafisk form. 

 

Candylands utställningsprogram bygger på ideellt arbete men stöds också av Stockholms stad och Statens Kulturråd.

Kontakt: galleri@candyland.se, 0703 36 58 62 / anna@candyland.se, 0721 50 14 16

 

PRESSBILD