6.3–29.3 2020
Daniel Franzén
Human behaviour

Vernissage fredag 6 mars kl 17–22
Öppet fredag–söndag kl 13–16, t.o.m. 29 mars 2020
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull

 

 

Human behaviour
Utställningen visar ett urval av verk från olika serier gjorda under perioden 2018–2020.
Spår av mänskliga beteenden i det offentliga rummet, oftast utan närvaro av människan själv. Isolerade delar av den urbana miljön bildar både separata verk och nya sammansatta.
De flesta av verken är intuitivt uppbyggda av olika arkitektoniska/urbana element som tillsammans bildar nya miljöer som innehåller detaljer som både speglar vår samtid, är minnen av tidigare händelser och referenser till tidigare verk.

Daniel Franzén är utbildad på Konstfack och har arbetat med samtida arkitektur och konstprojekt sedan 2005.

 

Daniel Franzén, ‘Xerox Paper Postnord’, 2019

 

 

Daniel Franzén är inbjuden av Alex Pacheco, alex[at]candyland.se

 

PRESSBILDER:

”Xerox Paper Postnord”, 2019
”Xerox Paper Tobak” (detail)