3.5 2024 Birgitta Wennerling

En film av Emilia Ekman Larson

 


6.6 2022 Frida Rådlund

En film av Emilia Ekman Larson

 

 

22.12 2021 Amanda Hedman Hägerström

En film av Emilia Ekman Larson

 

 

18.12 2016 Annika Malmqvist

En film av Emilia Ekman Larson i samband med Annika Malmqvists andra separatutställning på Candyland.

”Under mer än hälften av mitt liv befann jag mig i ett tillstånd av psykos som jag inte kunde bryta mig ur förrän i 40-årsåldern och då med god terapeutisk hjälp. Språket blev sedan mer laddat för mig än jag kunde stå ut med. Jag började istället använda händerna.”

 

 

16.12 2013 José Figueroa

On June 1, 2012 José Figueroa started biking from Kiruna (north of Sweden) and had as goal to reach Trelleborg (south of Sweden) a total of approximately 2000 km. On the bicycle rack José mounted a camera that was programmed to take a picture every ten seconds, both while he cycled and during short breaks.

José Figueroa is an Argentinian photograper born 1973 in Cordoba.
After two years attending the School of Photography “Lino Enea Spillombergo” and further one year at the School of Fine Arts, “Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cordoba”, combined with freelance work as press photographer, José began travelling countries throughout Latin America.
During these travels he came in contact with the origin culture of Latin America and documented the magic of daily life in small villages in North Argentina, Bolivia, Mexico and Colombia.
José has been based in Stockholm since 2000. He has worked with press photography alongside with his own projects, with a fascination of the city’s different subcultures. He has also developed two bicycle projects, the first one ”The unprepared city” was exhibited at Candyland in 2010 and the second one ”From Kiruna to Trelleborg” is the subject of this interview. En film av Alvaro Campo och Jean Ploteau.

 

 

14.1 2010 Gaston Bertin

About Gaston Bertin´s work, “My work is based on a non-representational form of photography. I photograph handmade paper collages to create non-computer generated images. My photographic activity is a ritual that is a crossover between painting and sculpture. Painting because there is on my part a physical involvement when making and photographing my paper collages. Sculpture because the purpose of my photographs goes beyond being decorative, their display intends to have a spatial influence in the context of their settings. When shown in a gallery they are shown as installations, at times they even occupy the floor space.
It would also be nice to believe that my work is conceptual because after all, all art is conceptual … and, why not, political since all our actions are political … but at the end it really does not matter … my work is simply about « making something special », and a desire to share it with others. ” En film av Alvaro Campo och Jean Ploteau.

 

 

21.10 2013 Anna Sörenson

Performance verket ”Your application is pending” är baserat på verket Genuine Gvernment Issue där båda verken reflekterar över erfarenheter av gränskontrollintervjuer när man reser in i Amerika. I ”Your Application is Pending” bjuds publiken in att söka till en av mina egna Departments för att sen delta i en personlig intervju som leder antingen till avslag eller inresetillstånd. I min karaktär Anna Sörenson – The Head of the Department – utforskar jag förhörsledaren och byråkratens absurda roll. Absurditeten i verket är centralt då det öppnar möjligheten för nya kognitiva processer samtidigt som det speglar ett existerande system. En film av Alvaro Campo och Jean Ploteau.

 

11.9 2013 Gunnar Larson

”Måleriets gåtor, färgens hemligheter, angelägenheten att försöka igen och igen, att lösa färgens magi, sökandet. Måleriet är ett språk vi inte får sluta tala.

Jag fick tidigt för mig att det fanns en väg att utforska, som inte var avbildande. Något som några med mig känner, nämligen en aning om en omedveten vilja som styr.

Vad betyder skapa för en målare? Att framkalla det osynliga? Detta har sysselsatt mig i mitt långa målarliv.

Bildens struktur – uppbyggnaden, ljuset, färgen – förhållandet mellan abstraktion och figuration, den instinktiva erfarenheten att inte veta vad som är sant men känna bättre och bättre vad som är falskt, att erfara vad man inte kan göra, allt detta tar ofta över och blir viktigare än att jag berättar något”

Gunnar Larson september 2013. (Gunnar Larson gick bort 2020, 94 år gammal) En film av Alvaro Campo och Jean Ploteau.

 

3.10 2012 Emil Holmér

Emil Holmers arbete leker med den moderna människans ständiga strävan efter identitet. Om han gärna hänvisar till det “ursprungliga” och “primitiva” är det inte för att ifrågasätta självklara begrepp som “autentiskt ursprung”? I Emils ögon glimtar våra existenser fram med ett stort mått av absurditet.

Emil Holmers måleri har sina rötter både i klassisk modernism och i popkonst, vilket ofta leder till en spänning mellan distansering och råhet samt flera möjliga avläsningar. Konstnären jobbar på att skaka av sig dogmer. Att blanda ihop abstraktion och figuration stör honom inte längre. Det han har i sikte är ett visuellt facit: att det uppstår en direkt kommunikation. En film av Alvaro Campo och Jean Ploteau.

 

3.10 2012 Veronica Brovall

I Veronica Brovalls arbeten är materialet centralt.
Det kan röra sig om metall, gips, asfalt , keramik, trä, sprayfärg m.m. – oavsett om materialen är mer okonventionella eller klassiska är de alltid i någon mening olämpliga: de gör motstand, de fogar sig inte, de är störande.
De landar inte mjukt i sin egen existens. En film av Alvaro Campo och Jean Ploteau.

 

1.10 2012 Ulrika Sparre

Ulrika Sparre investigates the mechanisms, behaviours and social patterns that constitute our lives. Her practice explores subjects like individuality and the impact of the development towards individualism and consumerism in contemporary society. She is interested in how non-religious and scientific beliefs are expressed in the secularised western society of today, her starting point is how individualistic belief in oneself has replaced religious beliefs. En film av Alvaro Campo och Jean Ploteau.

 

26.8 2012 Amy Pleasant

Amy Pleasant vill uppmärksamma alldagliga åtbörder och handlingar för att förmedla en känsla av mening i vardagen. Med sparsam teckning undersöker bilderna komplexa mellanmänskliga samband och erfarenheter. Fokus ligger på det vanliga – dessa icke-linjära berättelser härrör från det dagliga livet och ger betraktaren en möjlighet att tänka på ”det obetydligas” verkan. En film av Alvaro Campo och Jean Ploteau.

 

26.8 2012 Martin Ålund

“In Ålund’s paintings there are reminiscences of a nature, as an echo of classical painting of nature where a tree, a house or a human being remain as symbols of themselves, but where these objects also, and perhaps even more, seem to signify something else: a nostalgia for the fullness of the sign as something lost. But this nostalgia does not have to be construed as the searching for something that has previously existed; instead, it is perhaps better understood as something which has come into being by this very process itself.”
Nicholas Smith, philosopher
En film av Alvaro Campo och Jean Ploteau.