11.2–6.3 2022
Mattias Bäcklin
Panoptikon

Vernissage 11 februari kl 17–22 med begränsat antal besökare i utställningen. Utställningen kan även ses från gatan. Artist talk söndag 20 februari kl 15–16.
Öppet fredag–söndag kl 13–16 tom söndag 6 mars.
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 eller 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull.

 

”Nyfiken Död”, 2022

 

Under 1600-talet började så kallade kuriosakabinett eller panoptikons dyka upp – rum eller möbler där välbärgade människor lät presentera samlingar av märkvärdiga objekt från världens alla hörn, ofta en blandning av naturvetenskapliga, geologiska och etnografiska ting. Inte sällan innehöll kabinetten fabricerade föremål av mytisk karaktär som ägaren köpt eller låtit tillverka för höga summor, som bloddroppar från Stockholms blodbad eller enhörningshorn.

 

Kabinetten hade både en upplysande och underhållande funktion och kan ses som föregångare till de moderna museer som sedan kom att byggas, men ännu intressantare är kanske samlarens roll i sammanhanget. En konstkollektion kunde då som nu användas som statusmarkör och för att måla upp en smickrande bild av en komplex och betydelsefull ägare och dennes egna version av universum.

 

Mattias Bäcklin (f. 1969, Nyköping) är utbildad på Kungl Konsthögskolan och Konstfack. I hans teckningar och skulpturer skymtar världar där naturen ofta har en central roll. I hans konstnärskap knyts fenomen och företeelser i naturen ihop med det allmängiltiga och det poetiska. Bäcklin är sedan tidig ålder ornitolog och insektssamlare vilket återkommer i hans arbeten. Narrativa inslag härstammar delvis från fältanteckningar och observationer, men även från mytologier och folktro.

 

I ”Nyfiken Död” har en elektrifierad mus återuppstått i sitt eget dödsögonblick, fångad i en rörelse i utforskandet av ett proppskåp. I den stora teckningen ”Lekens Heliga Centrum” har Bäcklin skapat ett metaforiskt berg för äventyr och upptäckariver. Berget är placerat i ett collage av olika miljöer från Himalaya, äppelodlingar, Nevadaöknen och svensk urskog. I förgrunden gömmer sig olika fällor i ängsgräset för att hindra eventuella störningsmoment. På Candyland visas även konstnärens nya artsammansättningar av insekter som hämtats från hans egna samlingar.

 

I ”Panoptikon” leker Mattias Bäcklin inte bara Gud med sina nya arter, han blir både konstnär och samlare, slav och herre. Men han gör det med humor, väl medveten om att den knallrosa minken som låtsas vara en gris kan komma att avslöjas, likt de historiska kuriosakabinettens fejkade sjöjungfrur.

 

Bäcklin bryr sig inte. Det är inte viktigt för honom att speglas som sublimt smakfull, inflytelserik och intressant – det här är hans verk, hans egna natur, och det råder inga tvivel om att han älskar den i all dess imperfektion.

 

Cecilia Ömalm, konstnär

 

 

www.mattiasbacklin.se

 

Mattias Bäcklin är inbjuden av Cecilia Ömalm, studio@ceciliaomalm.com

 

PRESSBILDER

”Lekens Heliga Centrum”, 2021
”Livsgångar”, 2021
”Nyfiken Död”, 2022
Mattias Bäcklin

 

Under 2022, fram till valet, är Candylands utställningsprogram en del av KVADRENNALEN – plattform för samtidskonst som svar på politiskt hot. www.kvadrennalen.se #kvadrennalen