2.6–13.8 2017
Frihetsförmedlingen
Vi ger dig lov hela sommaren

Vernissage fredag 2 juni 2017 kl 17–22

Öppet lördag–söndag kl 13–16, t.o.m. söndag 4 juni. Därefter kan installationen ses genom fönstren under hela sommaren.
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull. www.candyland.se

Foto: Elias Björn

 

Frihetsförmedlingen har sedan starten 2014 erbjudit stöd och hjälp till frihetssökande i hela Sverige. Förmedlingen är främst nätbaserad men arrangerar också publika frihetsaktiviteter, samt tar emot sökande i olika tillfälliga kontor runtom i landet. Nu är det Stockholms tur och under sommaren 2017 kommer ett lokalt frihetskontor att befinna sig på Candyland. Kontoret håller öppet under invigningen kvällen den 2 juni samt under galleriets öppettider den 3–4 juni. Stockholmarna är då välkomna för att träffa sin personliga frihetshandläggare, skriva in sig som sökande, få olika tillstånd utfärdade, upprätta handlingsplaner m.m. Återstoden av sommaren är frihetskontoret obemannat, men installationen finns kvar under hela utställningsperioden och kan med fördel ses och upplevas från utsidan.

Det lokala frihetskontoret i Stockholm produceras av Frihetsförmedlingens initiativtagare Lars Noväng och John Huntington. Bådas konstnärliga praktik präglas av ett enträget handlande för ökat oberoende via konstruktiva normbrott. Deras samarbete har främst tematiskt behandlat arbetsmarknadspolitiska frågor, individuellt ansvar och byråkrati.

 

In English:
Frihetsförmedlingen is a public Freedom Agency, offering Swedish freedom-seekers help and support since 2014. Primarily web-based, the agency also arranges public freedom activities and provides personal service to non-digital freedom-seekers through its chain of temporary offices. Over the summer of 2017, a temporary Stockholm Freedom Office will be located at Candyland. During the evening of the inauguration, June 2nd, plus the following two days, freedom-seekers in the Stockholm area can come to the office to meet their Personal Freedom Administrator, have individual permissions issued, perform freedom-seeking activities, etc. From June 4th and onward, the office will be unmanned, but the installation will remain for the duration of the exhibition period and is free to visit and experience from the outside.

The Stockholm Freedom Office is produced by Lars Noväng and John Huntington, initiators of Frihetsförmedlingen. Their artistic practice, respectively, is characterised by insistent endeavours to promote emancipation through active and constructive norm-questioning. Their collaboration have primarily treated labour market policies, individual responsibility and bureaucracy.

www.frihetsformedlingen.se

 

Frihetsförmedlingen är inbjuden av Mattias Larson, mattias[at]candyland.se

PRESSBILDER (Klicka för högupplöst version.)

Foto: Elias Björn
© Frihetsförmedlingen
© Frihetsförmedlingen
© Frihetsförmedlingen