3.1–19.1 2020
Johan Eriksson
in Memoriam

Vernissage fredag 3 januari kl 17–22
Under vernissagekvällen kommer vi kunna ta del av Johans musiksmak genom tre skilda dj-set av Hampus Jarnlo – Dylan, Magnus Johansson – Can och Per Sandström – New wave/80s.
Kl 17 Minnesord och musik av Indy Neidell och Ludwig Dahllöf.
Vi kommer även hålla ett öppet samtal kring Johan och hans konstnärskap och gärning.

Öppet lördag–söndag kl 13–16, t.o.m. 19 januari 2020
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull

 

Konstnären Johan Eriksson har lämnat oss. Han var en av de första utställarna på Candyland och en av de få som ställt ut där två gånger. Hans särpräglade teckningar: kartor över fiktiva städer, med spårvägar och fungerande trafikapparater, tecknade på utvikta bruna kuvert är uppskattade även utanför landets gränser. Vid sin död hade Johan inte mindre än två pågående utställningar i Berlin.

Johan begravdes på Öland i höstas, så denna vernissage blir också en minnesstund för vänner och bekanta som inte hade möjlighet att närvara vid jordfästningen.

 

”Postplatz”, detalj

 

Björn Wiklander minns vännen:
”För Johan hade vissa fakta om hans barndom betydelse: att hans födelse sammanföll med hippierörelsens Summer of Love och nedläggningen av Stockholms spårvägsnät; att han tidigt visste allt om Bob Dylan och att uppväxten i ett rivningshus på Gotlandsgatan, bebott av Konstfackstudenter, format hans uppfattning om gemenskap.
Viktigast var kanske att spårvagn 4 haft sin ändhållplats utanför porten och att den kvarglömda rälsen satt igång hans intresse för staden.
Johan verkade känna till alla världens spårvägsnät, och kunde rita upp många direkt ur minnet. Han ville återupprätta de som försvunnit och förbättra de som fanns kvar. Under 90-talet arbetade han och arkitekten James Codrington med ett förslag till nya spårvägslinjer i Stockholms innerstad: Cityspår. Johan ritade för hand ett sjuttiotal detaljkartor över viktiga knutpunkter.
I de uppskattade böckerna Södertur 1 och 2 lät Johan och tecknaren Per Lindroos läsaren promenera och färdas med kollektivtrafik genom ett förlorat Södermalm.
Som konstnär utvecklade han en särpräglad kartkonst med vindlande stadslandskap ritade på gamla kuvert, där frimärken, stämplar och adressuppgifter omvandlades till naturelement, byggnader och anläggningar kring vilka hans fantasistäder planerades.
Galleriet Candyland som 2004 startade sin verksamhet, bland annat med en separatutställning av Johans konst, blev för honom en central plats, ett stenkast från den rivna Söderkåk där han vuxit upp.”
Ludwig minns vännen Johan: Länk

 

”Postplatz”
”Päckchen”

”Postplatz”, blyerts på kuvert, 45×34 cm, 2009.
Ur ett mycket tunt och skört kuvert från Dresdens trafikbolag skickat övergångsåret 1990, dvs efter Murens fall men före Tysklands återförenande, har en stenstad från 1800-talet växt fram. Högbanor slingrar sig fram på viadukter bl a genom DDR-frimärkena som blivit en centralstation och nertill finns ett slott med tillhörande park och bevarade delar av ett befästningsverk.

”Päckchen”, blyerts och tusch på kuvert, 2004. Kuvertet kom från Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG i Ruhr i västra Tyskland.
I bilden finns en stor bytespunkt mellan olika snabbspårvägslinjer framför en järnvägsstation (den vita adresslappen). För att ytterligare komplicera det hela finns även s k ”tramtrains”, spårvagnar som kan fortsätta ut som järnväg. Den oregelbundna ön i bildens mitt omges av en lika oregelbunden topografi på den norra stadssidan. Särskilt påtagligt i det högra hörnet med en slingrande serpentinväg runt ett berg som både har en funiculär och en hiss upp till utsiktsplatser. Särskilt påtagligt i det högra hörnet med en slingrande serpentinväg runt ett berg som både har en funiculär och en hiss upp till utsiktsplatser. Genom berget leder en nyare utsprängd biltunnel och väster om den syns mindre stadskvarter. På den separata lokaltågsstationen på viadukten söder om ”centralstationen” i bildens mitt, återfinns U-bahn-stationen ”Nollendorfplatz” (Berlin) fina takkupol. En kupol som i verkligheten förstördes i andra världskrigets slutskede. I bildens nedre del finns flera tecken på att detta är en gammal stad med rester av sin gamla stadsmur delvis kvar i delar, och med två mycket gamla träklaffbroar med tillhörande ”stadsportar” som förbinder den lilla holmen med ön i mitten och stadsdelen i söder. En nyare bro med spårvägsspår har senare byggts i nästan samma riktning för den ökande trafiken medan den äldre har funktionen som gångbro. Väster om den lilla holmen finns ett mindre barockslott och mot öster finns en typisk korskyrka som kanske är Katarina kyrka på Södermalm.

 

Kontakt Candyland: Mattias Larson, mattias[at]candyland.se; Andreas Ribbung, andreas[at]candyland.se