9.2–3.3 2024
Munish Wadhia, Afrang Nordlöf Malekian och Johnny Chang
Failing Nearby: A performance which questions (its own) (failing) language

Vernissage fredag 9 februari kl 17–22.
Öppet fredag–söndag kl. 13–16, tom. söndag 3 mars 2024.
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull.

 

 

Failing Nearby:

A performance which questions (its own) (failing) language

In English

Vågar jag tala med dig på ett sätt som fångar, binder och fixerar dig? Eller väljer jag att tala ett språk från den ständiga födelsens plats? Hur kan lek och misslyckanden med ting funna på en secondhandbutik avslöja autenticitetens myt?

 

Konstnärerna Munish Wadhia, Afrang Nordlöf Malekian och Johnny Chang samarbetar i en utställning som reflekterar över en närläsning av Speaking Nearby (1992, Trinh T. Minh-ha and Nancy N. Chen). Den här utställningen är en materiell dialog med ”sakers” efterlämningar och instabiliteter. Här förstås misslyckandet som ett sätt att vara ur synk men samtidigt i harmoni med en annan rytm. Konstnärerna omfamnar misslyckandet som ett tillstånd av att – om än bara för ett ögonblick – bebo osäker och instabil mark.

 

I Failing Nearby navigerar konstnärerna genom en improvisationsbaserad och lekfull kollektiv process, där de arbetar med saker funna i en närliggande secondhandbutik. Genom intuitivt experimenterande återanvänder och omorienterar de ting som hittats i närheten för att ifrågasätta och avslöja autenticitetens arbete.

 

Munish Wadhia (f. 1972, Mombasa, Kenya), är konstnär baserad i Mölnbo. Han har en magisterexamen i måleri från Royal College of Art i London samt kandidatexamen i måleri från Wimbledon College of Art i London (University of the Arts London). Hans arbete rör måleri, genom experimentella och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt som tar upp idéer om kollektiva minnen, arv och bortglömd kunskap i västerländska diskurser.

 

Afrang Nordlöf Malekian (IR/SE f. 1995) är en internationellt verksam konstnär med en masterexamen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan och the Dutch Art Institute (2022). Han arbetar med historiens obemärkta skapare och tar historia i bruk som en form av dokumentation och strävan som kräver osannolika och omöjliga framtider. Hans verk undersöker hur narrativ och hierarkier ständigt försvinner, återuppstår och förskjuts på de mest oväntade sätten. 

 

Johnny Chang är en taiwanesisk-amerikansk interdisciplinär designer och konstnär baserad i Stockholm. Han rör sig mellan visuell kommunikation, skrivande text och konstnärligt undersökande praktik utifrån och intresserar sig för frågan om omständigheterna kring avstånd och diaspora, talandets och lyssnandets politik, samt meningsskapande processer. Hans arbete undersöker vardagslivets villkor och förvecklingar för att odla motståndskraftig kapacitet för inkännande, känsla och närvaro. Inom hans nuvarande konstnärsresidens på Grafikens Hus tar han sig an olika arkiv och bibliotek för att undersöka insamlandets estetik, samt villkor och metoder för åtkomlighet. Han har en MFA i visuell kommunikation från Konstfack (2019) och en BFA i grafisk design från ArtCenter College of Design (2010).

 

De tre konstnärerna är inbjudna av Diana Agunbiade-Kolawole.

Candylands utställningsprogram bygger på ideellt arbete men stöds också av Stockholms stad och Statens Kulturråd.

 

PRESSBILD