5.3 - 17.3 2004
Johan Eriksson

Jag såg Johan Erikssons kartor för första gången i hans arbetsrum i hemmet för ett par år sedan och har sedan dess funderat på att anordna en utställning där de kan visas.
När Candyland bildades för 6 veckor sedan var min första tanke att jag ville bjuda in Johan Eriksson.

Kartorna är ritade på stora ark gjorda av ihoplimmade kuvert från korrespondens med trafikbolag världen över. Det ger en hint om att Johan Eriksson har stor sakkunskap i trafikplanering, men det är inte främst det som intresserar mig, utan hur adresslappar, frimärken och stämplar utgör de topografiska premisserna för hur städerna vuxit fram.
Staden som organism – samspel mellan slump och plan.

Andreas Ribbung

 

LÄNK TILL JOHAN ERIKSSONS HEMSIDA

3show01

 

Air Mall
Air Mall

 

Pay Toll
Pay Toll
3show07
Ourskirts of Inner City
Air Mall (detalj)
Air Mall (detalj)

3show02

Port-payé
Port-payé

 

Zentralhalteställe
Zentralhalteställe

 

På Stan 12 mars 2004
På Stan 12 mars 2004