‪24.02–12.03 2017


Mürüvvet Türkyılmaz & Selim Birsel
Rädsla – Fear – Korku

Vernissage fredag 24 februari 2017 kl 17–22
Öppet fredag–söndag kl 13–16, t.o.m. söndag 12 mars.
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull

Presentation och samtal på Konsthögskolan torsdag 23 februari 2017 kl 18
Kungliga Konsthögskolan, Hus 28, Holmamiralens Torg 8, Skeppsholmen. KartaSelim Birsel, ”Testis Ear Tank Field”, stämplar på vägg, detalj
Selim Birsel, ”Testis Ear Tank Field”, stämplar på vägg, detalj

 

(English translation below)

Rädsla – Fear – Korku

I Sverige behöver man inte vara rädd för någonting, även om bäst-före-datumet har gått ut på mjölkpaketet. Som skribent, konstnär eller politiker kan man uttrycka vilken idé som helst och fortsätta att göra det på sociala medier när ingen bryr sig om att lyssna. Vi håller oss informerade och vet därför med förbluffande många detaljer att andra människor drabbas av fruktansvärda händelser och trots att sådant händer långt ifrån vår skyddade sfär lyckas vi utveckla en viss empati. Vi kan till och med engagera oss för att hjälpa andra människor, men rädda är vi inte. Eller?

Liksom den vikingabesättning som besöker Asterix och Obelix by för att lära sig vad rädslan är, vill jag bjuda Mürüvvet Türkyılmaz och Selim Birsel att ställa ut på Candyland och möta publiken på Konsthögskolan för att samtala om ämnet. Båda konstnärerna bor och verkar i Turkiets kulturella huvudstad Istanbul, en geografisk situation som ger dem många tillfällen att möta rädslan på riktigt. Där mellan EU och Mellanöstern är det många som går oroliga för sin egen säkerhet, som fruktar för sina närmaste och för balansen i samhället som allt oftare utmanas.

Mürüvvet Türkyılmaz och Selim Birsels parallella ingripande på galleriets väggar lär bli en ”kompletterande konfrontation” med Mürüvvets levande/interaktiva Mind maps och Selims ironiska/tvetydiga kompositioner med stämplar. Att båda konstnärerna använder en anspråkslös teknik hindrar dem inte att ta sig an svåra frågor och utmana våra förväntningar hur konstverk skall se ut och bemötas. Det är mycket möjligt att själva artefakten inte överlever vernissaget.

Men i det där fallet handlar det bara om konst, inget att vara rädd för. Men på vägen har vi, öppensinnade folk, kanske fått en chans att reflektera över ämnet.

Som fritänkande individ kan man undra i vilken grad våra åsikter skulle påverkas om man ständigt fick leva med denna rädsla. Man kan spekulera i hur starkt vårt uttryckssätt färgas när vi väljer att formulera oss med en sansad försiktighet. Skulle vi känna igen våra idéer eller skulle vi bli ett med vår påtvingade anpassning? Hur länge skulle vi förbli oss själva? Hur långt härskar vi över våra egna övertygelser och uppfattningar?

Jean Ploteau

 

Mürüvvet Türkyılmaz och Selim Birsel är inbjudna av Jean Ploteau, jean[a]candyland.se, 0707 221395
Tack till SAHA och Kungliga Konsthögskolan

 

 

 

Fear

In Sweden, there is nothing to be afraid of, even in cases where the best-before date on the milk carton has long passed. As a writer, artist or politician one can express any idea and continue to do so on social media long after most people have lost interest. We keep informed, and therefore are astonishingly well aware of the horrific incidents affecting the lives of other people. And despite the fact that they take place far from our protected sphere, we nevertheless manage to develop a certain sense of empathy. We can even commit ourselves to helping other people, but we are not afraid. Or are we?

Like that shipload of vikings that visited Asterix and Obelix’s village in order to learn the meaning of fear, I have chosen to invite Mürüvvet Türkyılmaz and Selim Birsel to exhibit at Candyland and meet the public at The Royal Institute of Art in Stockholm to discuss the subject. Both of the artists live and work in the cultural capital of Turkey, Istanbul, a geographic situation in which instances frequently arise where they encounter real fear. There, situated between the EU and the Middle East, many are fearful for their own safety and that of their loved ones, as well as for the precarious balance in society that is facing an increasing challenge.

Mürüvvet Türkyılmaz and Selim Birsel’s parallel interventions on the walls of the gallery will no doubt constitute a ‘complementary confrontation’ between Mürüvvet’s living/interactive MindMaps and Selim’s ironic/ambiguous compositions with stamps. The fact that both artists make use of a modest technique does not prevent them from taking on difficult issues and challenging our expectation regarding what an artwork should look like and how it should be approached. It is highly likely that the artefacts themselves will not survive the opening night, but it this case, it has only to do with art, in other words, nothing to be afraid of. On the way, however, we open-minded people have been given a chance to reflect on the issue.

As a free-thinking individual, one can wonder to what extent our views would be influenced if forced to live with this fear on a continuous basis. One can only speculate as to how strongly our expression would be affected if we were to formulate ourselves with level-headed discretion. Would we recognise our ideas, or would we become one with our forced adaptation? How long would we remain ourselves? To what extent are we in control of our own convictions and views?

Jean Ploteau

(translation Richard G Carlsson)

SAHA provided production support for Mürüvvet Türkyılmaz and Selim Birsel’s exhibition
Thanks to The Royal Institute of Art in Stockholm

 

Mürüvvet Türkyılmaz, Mind map
Mürüvvet Türkyılmaz, Mind Map
Selim Birsel, ”Testis Ear Tank Field”, stämplar på vägg

Selim Birsel, ”Testis Ear Tank Field”, stämplar på vägg, detalj

 

Mürüvvet Türkyılmaz was born in Izmir in 1968. She lives and works in Istanbul. Her main areas of concern are geography and cartography as a means of dealing with issues of borders, isolation, and the compressed and fast social life, which exist in a specific time and space. In her work, Türkyılmaz uses installations, videos and drawings to address the fluidity of cultures and people in contradiction with the rigid and static charting of maps, with their clearly demarcated borders. The work is the result of tracings dependent on collective and personal memories. Türkyılmaz’s work is the journey on the physical as well as the political map.

Selim Birsel was born in Brussels in 1963. He lives and works in Istanbul. He has been Certificate in Graduate Study in Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques, Paris and B.F.A., M.A. from Ecole des Beaux-Arts, Grenoble/ France. He is a professional visual artist working with divers’ medium such as drawing, painting, installation, photography, video, performance… Since 1990 he is exhibiting his works in national and international shows. He is also involved on curetting since 1991 in divers’ projects and institutions; responsible for organizing and curetting Sabancı University KASA GALLERY from 1999 to 2010 then 2015 and continuing, he is a directing member of BJCEM since 1999. He is teaching Art Studios in Visual Arts (undergraduate and master degree) classes in Sabancı University since 1999 and Bilkent University between 1993 and 1999. Birsel is included in Moscow Museum of Modern Art, Seoul Museum of Art, Santral Istanbul, Vehbi Koç Contemporary Art Foundation, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Foundation and private art collections.