25.8–10.9 2023
Diana Agunbiade-Kolawole
They have worked a lifetime for this 

Vernissage fredag 25 augusti 2023 kl 17–22.

Öppet fredag–söndag kl 13–16 t.o.m. 10 september 2023.
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull.

 

 

They have worked a lifetime for this är en samling verk som reflekterar över begreppet arv i dess fysiska och metaforiska mening. Utställningen utforskar planteringen av ett ’familjens träd’, vardagskunskap och monumentala gester. Verken formas av arkivmaterial, diskussioner och har sina rötter i relationen mellan konstnären och hennes mamma.

Diana Agunbiade-Kolawole (f. 1988, Nigeria) arbetar med både linsbaserat och icke-linsbaserat fotografi, som tar sig i uttryck i installationer, performance och grafik. Kärnan i hennes praktik är en undersökning av materiella processer som utforskar nya sätt att använda etablerade tekniker. Agunbiade-Kolawole har ställt ut flitigt i Sverige och internationellt. Hon är representerad i Moderna Museets samlingar, Stockholm; Göteborgs konstmuseum, Region Stockholm, Region Uppsala Län och Brucebo Foundation i Sverige, samt National Health Services, Barking och Dagenham Council och Kingston University i Storbritannien.

Diana Agunbiade-Kolawole är inbjuden av Andreas Ribbung, andreas[at]candyland.se

dianakolawole.com

 

They have worked a lifetime for this is a cumulation of works reflecting on the notion of inheritance in its physical and metaphoric terms. The exhibition explores the planting of a family tree, everyday knowledge and monumental gestures. The works are formed from archival materials, discussions and are rooted in the relationship between the artist and her mother.

Diana Agunbiade-Kolawole (b. 1988, Nigeria) works with lens and non-lens based photography presented as installations, performance and prints. At the core of her practice is an investigation of material processes that explore new forms within the framework of established techniques. Agunbiade-Kolawole has exhibited widely in Sweden and internationally. Her work is represented in the the collections of Moderna Museet, Stockholm; Göteborgs konstmuseum, Region Stockholm, Region Uppsala Län, and Brucebo Foundation in Sweden; National Health Services, Barking and Dagenham Council, Kingston University, United Kingdom.

 

PRESSBILD

Diana Agunbiade-Kolawole, Heston

 

Candylands utställningsprogram stöds av Statens Kulturråd och Stockholms stad.