TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet för funktionshindrade:

Handikappsparkering på samma sida av gatan på Gotlandsgatan 72 och på Gotlandsgatan 70.
Candyland ligger i gatuplanet.
Dörröppning på entrén är ca 90 cm.
Alla publika utrymmen är tillgängliga för rullstolar men handikapptoalett finns ej.