9.11–25.11 2018
Annika Toijanen
Tvåtusen sjöar

Vernissage fredag 9 november 2018 kl 17–22.
Öppet fredag–söndag kl 13–16, t.o.m. söndag 25 november 2018.
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull

Tvåtusen sjöar

I Toijanens konstnärskap återfinner man paralleller med hennes tidigare karriär som byråkrat. På Candyland visar hon objekt där kontorets bekanta kopieringspapper fått en helt ny gestalt i både två- och tredimensionell teknik. I stället för att fyllas med text strimlas de tomma vita arken och sammanfogas för att skapa helt nya former. Jag anar humor och en tyst revolution mot det tidigare fyrkantiga. Kontrollen och precisionen finns kvar men formerna väller delvis utanför ramarna, svävar eller flödar fritt. Hennes utställning på Candyland berättar om enskildhet och tillhörighet där abstrakta former får symbolisera frågor kring konstnärens egen existens.

Tvåtusen sjöar består av samma antal länkar i papper och syftar på konstnärens finska rötter – De tusen sjöarnas land – och det paradoxala i att tillhöra två länder. När Toijanen växer upp i Sverige gör hon det med sin egen svenska syn på landet i öster kontra mammans uppväxt i nordöstra Finland. Byn Kuusamo som först evakuerades av tyska soldater och sedan brändes ned av dem efter kriget är både hemma och främmande och känns som från en annan tidsera. Hon intalar sig under många år att hon nog ändå är mest svensk, men det finska finns ständigt där och sökandet efter en identitet som är tudelad, eller snarare dubbel.

I Tvåtusen sjöar ringlar sig vattenliknande mönster i en skulptural form, ett slutet kretslopp i både stillhet och konstant rörelse som förstärks av väggens reflektioner. Kopplingen till Finland återkommer i Sfärer, där konstnären inspirerats av landets hantverkstradition och till viss del design för att konstruera fritt hängande klot som töjer sig och rör sig av sin egen tyngd.

I verket Familjeband zoomar Toijanen in på relationen mamma–barn och skapar beståndsdelar där en mindre sitter samman med en större, för att sedan upprepas mångfalt. Sammansatta i kluster bildas en ny helhet, eller familj, som känns organisk eller växtliknande. Å ena sidan är formerna slutna men de omges av andra individer i ett större sammanhang där man både kan urskilja den enskilda och gruppen. Skuggspelet som framträder i distansen mellan ram och vägg ger en annan bild som förändras beroende på ljusets riktning, återigen en rörlighet i det tysta vita.

I Candylands inre rum finner vi ytterligare verk av konstnären, där hon under arbetets gång med sina pappersskulpturer fotograferat av detaljer som bearbetats digitalt. Vi skymtar bröstkorgar som andas in och ut i Exhale och Inhale, nya färger som ljuset skapat i skuggorna från Lager 1 och Lager 2.

Det döda vita pappret tillåts leva i en värld utanför kontorets.

Cecilia Ömalm

 

Annika Toijanen är 46 år gammal och är inte någon nybakad konststudent. Tvärtom har hon nyss blivit antagen till Konstfacks Industridesign efter två års förberedande konststudier och innan dess haft en 25-årig karriär som administratör, eller byråkrat.

Annika Toijanen är inbjuden av Cecilia Ömalm.

Pressbild: klicka på bilden ovan