10.6–7.8 2022
Örjan Wallert
Allegori med föremål

Vernissage fredag 10 juni 2022 kl 17–22.

Därefter kan utställningen ses från gatan hela sommaren t.o.m. eftermiddagen söndag 7 augusti 2022.
Installationen i gallerirummet syns bäst efter skymningen.
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull.

 

 

I utställningen ”Allegori med föremål” arbetar jag med appropriationer, övertagande av existerande verk och föremål, som jag förser med olika tillägg. Ett av verken är en allegori, en bildlig framställning vars innebörd visserligen är dold men här ändå avläsbar som symbolism. Genom att drastiskt lägga till och samtidigt reducera det här verket sker en förändring som jag tycker gör det mer mångtydigt.

Örjan Wallert

 

Örjan Wallert gör installationer där han använder bilder – målningar – strama geometriska konstruktioner som ger ett starkt intryck av tredimensionalitet. Dessa kombinerar han med verkliga tredimensionella föremål som förlorar sin ursprungligt avsedda funktion och i konstkontexten blir något nytt. Wallert arbetar även med video, performance och ljudkonst.
Örjan Wallert (f. 1949) är utbildad vid Valands Konsthögskola i Göteborg 1977–80 och Konsthögskolan i Stockholm 1980–82. Wallert har bland annat haft en separatutställning på Märkisches Museum i Berlin, och hans arbeten har också visats på Reykjaviks Konstmuseum, Unga Konstnärers Samfund i Oslo, Living Art Museum, Reykjavik, Karleby Konstmuseum, Finland och flera svenska konstmuseer. Han är representerad på Nationalmuseum, Moderna Museet, Göteborgs, Borås Konstmuseer. Stockholms, Göteborgs och Bohus Läns, Uppsala, Älvsborgs Läns Landsting.

 

www.orjanwallert.se

 

Örjan Wallert är inbjuden av Andreas Ribbung

Candylands utställningsprogram stöds av Statens Kulturråd och Stockholms stad.

 


Under 2022, fram till valet, är Candylands utställningsprogram en del av KVADRENNALEN – plattform för samtidskonst som svar på politiskt hot. www.kvadrennalen.se #kvadrennalen