28.10–13.11 2016
Matilda Ruta
Vuxna är jätterädda för lejon

Vernissage fredag 28 oktober 2016 kl 17–22
Saft, tårta och workshop för alla barn kl 17–18
DJ Amaris kommer och spelar de rymdfuturistiska låtarna vi minns, aldrig hörde eller glömt från vår barndom.
Öppet fredag–söndag kl 13–16, t.om. söndag 13 november.
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull

Matilda Ruta, ”Vuxna är jätterädda för lejon”, detalj
Matilda Ruta, ”Vuxna är jätterädda för lejon”, detalj

I begynnelsen fanns Ordet och sedan dess har vi fått leva med det. Tydligen är det ingen som säger emot. Vi alla anpassar oss till språket men vi vill ändå tro att vi behärskar det. Det gör vi för att den som tar ordet erhåller möjligheten att presentera verkligheten som den själv ser den eller som det behagar. Men det vill vi gärna förbise. Språket ger oss Makten att skapa vår egen sanning, våra egna föreställningar och konstruktioner. Allt som sägs ger sken av att troget spegla verkligheten. Den grövsta av lögner och den vildaste fantasin har trots all sin orimlighet styrkan att skapa en mental bild. Uppfattningen må vara diffus och ofullständig, den blir ändå i form av ord kännbar och förvandlas lätt till en grundsten för framtida samtal.

De bilder som Matilda Ruta visar på Candyland är direkt inspirerade av de som befinner sig i livets begynnelse. Det är yttringar sprungna ur intervjuer med två- och treåringar, barn som just lärt sig att prata. De härmar oss vuxna och deras uttalanden är lika mycket barnpoesi som omvänd etnologi. Barnens uttryck speglar de vuxnas till synes välförankrade begrepp och självsäkra utsagor: ”Titta vovven!”, ”Det är smutsigt”, ”… Brutal massinvandring…”, formuleringar som i själva verket kapar verkligheten.

Som hon ofta gör i sitt arbete anstränger sig Matilda Ruta att synliggöra barnets perspektiv i denna utställning. Det som i vuxna ögon betraktas som en självklarhet kan av en nykläckt intelligens lätt uppfattas som en märklig ritual vars betydelse ännu finns att avkoda. I småttingarnas tjänst och med vackra tydliga teckningar tolkar Matilda Ruta deras oväntade påståenden. Att en del formuleringar har förmågan att roa oss medan andra lämnar oss undrande, kan påminna oss om ett faktum som gäller både barn och vuxna: våra djupaste övertygelser behöver vi sällan nämna – därför bör vi lyssna noggrant på vad vi säger.

Jean Ploteau

matildaruta.se

Matilda Ruta är inbjuden av Jean Ploteau, jean[a]candyland.se, 0707 221395

PRESSBILD

161028_ruta_hr2000